Diensten

Onze diensten hebben we in een aantal infographics (in de vorm van vijf 'productbladen') samengevat.

Kijk dus eerst hier.
Praktisch, t.b.v. projecten:
 • Verkenning en analyse van probleem
 • Enquete / interviews onder stakeholders en belanghebbenden
 • Opstellen haalbaarheidsanalyse en bussinescase
 • Second opinion of financiele quickscan
Strategisch, t.b.v. beleid, organisaties en transities:
 • Strategie in kaart brengen en visualiseren
 • Verhelderen, structureren en visualiseren van financiele vraagstukken
 • Verzorgen van cursus, workshop of lezing
Projecten

Vanuit slimme financiering zijn recent de volgende projecten uitgevoerd:
 • Bijdrage regeringsadvies over Europa.
 • Bijdrage regeringsadvies over wonen.
 • Bijdrage regeringsadvies over leegstand kantoren.
 • Ontwerpen en visualiseren selectietraject subsidieaanvragen.
 • Onderzoek nieuwe verdienmodellen onderwijs.
 • Visualiseren onderzoeksstrategie kennisinstelling.
 • Visualiseren rendementsverbetering (psychologisch) adviesbureau.
 • Verdienmodellen groen en landschap. Project in opdracht van InnovatieNetwerk
 • Leefomgevingskwaliteit zonder groei. Project in opdracht van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
 • Wie verdient er aan bouwgrond? Infographic in opdracht van InnovatieNetwerk.
 • Diverse workshops Slimme Financiering, rendement, MKBA etc
 • Visualisatie van strategie en aanpak Mijn Mooi Brabant, voor provincie Noord-Brabant
pbquickscan13012014pbonderzoek13012014pbvisualisatie10012014pbworkshops10012014pbtegendenken13012014
alleen zoeken in Stratum Strategie