De Mindsonar Quick Cultuurscan (MQC-scan)

Het nut van de Mindsonar Quick Cultuurscan

De organisatiecultuur is in hoge mate bepalend voor de kwaliteit van de resultaten in een organisatie. Daarom wordt er breed geinvesteerd in programma's voor cultuurverandering onder diverse motto's: meer resultaatgericht, meer klantgericht, meer innovatie gedreven. Daarmee wordt getracht richting te geven aan een verandering van de heersende cultuur. Iedereen die ooit bij cultuurverandering betrokken is geweest weet dat cultuur een hardnekkig 'ding' is. Het laat zich moeilijk grijpen, we spreken er in metaforische termen over, bijvoorbeeld: 'we zijn een logge tanker, het duurt tijden voordat je dit schip een koerswijziging kan laten maken'. De cultuur is verbonden met de identiteit en de ziel van de organisatie, die zich niet zo maar laten veranderen.

Toch is cultuur niets anders dan het samenspel van alle gedragingen van alle medewerkers. Die gedragingen zijn uiteraard een uitdrukking van de kernwaarden en -overtuigingen in de organisatie. Die kernwaarden en -overtuigingen zijn echter meestal onbewust en daardoor moeilijk grijpbaar te maken en wijken maar al te vaak fundamenteel af van de formele, gewenste waarden en overtuigingen zoals die zijn opgenomen in de mission statements. Het mission statement geeft namelijk de gewenste cultuur weer, niet de heersende, daar zit nu juist vaak het probleem.

Het is belangrijk om cultuur te kunnen vatten in de gedragingen die haar bepalen. Immers in dat gedrag ligt het aanknopingspunt om cultuur te veranderen. De Mindsonar Quick Cultuurscan meet die samenhangende gedragingen, analyseert de cultuurpatronen, geeft aanknopingspunten voor gedragsverandering en laat zien waar en bij wie die te genereren en hoe. Daarmee is de MQC-scan een praktisch instrument dat directe handvatten geeft voor verandering.

  • Cultuur is niet iets abstracts maar het samenspel van feitelijke gedragingen van medewerkers op basis van hun kernwaarden.
  • De gewenste cultuur zoals verwoord in het mission statement is vaak anders dan de feitelijke cultuur.
  • In gedrag ligt het aangrijpingspunt om cultuur te begrijpen en te veranderen.
  • De Mindsonar Quick Cultuurscan is een praktisch instrument dat directe handvatten voor verandering geeft.
  • Stratum Strategie voert de Quick Cultuurscan uit in nauwe samenwerking met Intens Training te Groesbeek.

    klik hier voor download van een uitgebreidere toelichting op de Mindsonar Quick Cultuurscan

    alleen zoeken in Stratum Strategie